Følgende personer er med:

Mette som spiller Brianna en human Fighter

Allan som spiller Davkas en halfling Cleric

André som spiller Ard en elf Wizard/Fighter

Lars som spiller Zajna en half-elf Sorceress

Stand-in(s):

Peter som spiller

Vi kører nogle af de helt gamle eventyr igennem, for at se hvordan det vil være at stifte bekendskab med dem igen så mange år senere.