For at komme videre tog spillerne kontakt til den originale ejer af Hammond Necroplex. Han var meget interesseret i at holde familie navnvet ude af en evt. stor skandale, og fortalte spillerne at der var en bagdør som de kunne benytte mod at holde evt. skandale om ligsalg osv. ude af pressen.

Efter lidt overvågning af Hammond Necroplex, laver spillerene et run hvor de hacker sig ind i deres computerssystem for at lede efter beviser der. Det viser sig at Agrippa og Assoiates er meget interessante i den sammenhæng, og at det er dem som henter skrald i store dele af Seattle.

Spillerne sætter en overvågning igang og det viser sig at skraldevognene kører på helt faste ruter og at de afleverer skrald på en stor fabrik til genbrug og afbrænding. Sjovt nok er det hele overdækket så der næsten ikke kommer sol ned, og spillerne finder ud af det er ghouls som arbejder derinde. Dette forklarer jo også at der næsten ingen løn udgifter var i det regnskab spillerne fandt tidligere.
Der danner sig et billede hvor lig bliver afhentet i Hammond Necroplex og distrubieres via skraldebiler som dumper rundt om i byen. Steder hvor der sjovt nok er rapporteret om Ghouls.

Efter lidt overvejelser kaprer spillerne en skraldebil, og laver et angreb mod fabrikken. På bossens kontor finder spillerne det øje som Alpha Blue har efterspurgt.

PC har nu stoppet salg af ligdele og Alpha blue får sit bevis mod Multitech og pc får en ny kontact.